Kvarsebo Gård

På Kvarsebo Gård bor familjen Jarnvall sedan 2013. Gården är känd sedan medeltiden – den gamla ’bondegården’ som låg ovanför fiskeläget vid Bråviken.

 

Kvarsebos förste kände ägare var Bo Jonsson Grip, gården brändes av ryssarna 1719 och fick sin nuvarande form under senare häften av 1800-talet.

 

Det gamla gårdsmagasinet – ’flygeln’ – var det enda ryssarna skonade och byggnaden är idag traktens äldsta. 

 

I de gamla ladorna finns numera uppställningsplatser för bilar, båtar, husvagnar och vad du önskar förvara under tak på vintern. Det finns också byggt låsbara förråd för lösöre, som du kan hyra för en rimlig peng.