Christopher Jarnvall

Jag heter Christopher Jarnvall – välkommen till min sida, där du kan lära känna mig och det jag gör! Jag är reservofficer och aktiv som konsult inom public affairs sedan 30 år, där jag jobbar mycket med hälso-/vårdpolitiska frågor.

 

Jag har även länge verkat inom media och jag ger ut en tidning som heter NB Nyhetsbyrån. Numera gör jag också TV – framför allt Samtal med Samhället (Riks).

 

Dessutom skriver jag böcker, gärna om politik, samhälle och historia. Jag bor och driver verksamhet – bland annat uthyrning - på Kvarsebo Gård vid Bråviken.

 

Väl mött!

Christopher Jarnvall

 

Kvarsebo Gård

SE-618 93 Kolmården

 

+46 708 26 13 11

christopher@jarnvall.se


VAD JAG ERBJUDER


Nota Bene - Nyhetsbyrån behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor.

Samtal Med Samhället

Samtal med Samhället är programmet där vi talar med intressanta människor om aktuella frågor.

Bokutgivning

Utgivna titlar: ”Jaga djur i Afrika” (2013), ”Tyskland bortom allfarvägen” (2015), ”Elefanten i det politiska rummet” (2015), ”Husen som låg i vägen” (2019).

Kvarsebo Gård

Vi hyr ut stallplatser för hästar eller får. I våra gamla lador har vi numera uppställningsplatser för bilar, båtar, husvagnar och vad du önskar förvara under tak på vintern. Vi har också förråd för lösöre som kan hyras på månads-, kvartals- eller årsbasis.