Min bokutgivning


Husen som låg i vägen

Läs mer på Facebook

> Köp på Adlibris

Tyskland bortom Allfarvägen

- Läs mer på Facebook

> Köp på Adlibris

Vasalandet Vikbolandet

Sverige kring sekelskiftet 1600 styrdes till stor del från trakten av Norrköping. Vasafurstarna hade sin bas i de rika och strategiskt viktiga bygderna mellan Motala ström, Bråviken och Slätbaken.

 

Vikbolandet var även då en rik jordbruksbygd och den som ägde marken och satt på de viktiga städerna Norrköping och Söderköping hade ett brohuvud för att styra riket.

 

> Köp på Adlibris 

Italien i corona

Italien var det första landet i Europa där Coronapandemin slog till med full kraft. En fotbollsmatch i Milano bidrog i hög grad till att smittan spreds med rekordfart under vårvintern 2020.

 

Samtidigt visste man väldigt litet om viruset och oron var stor – inte minst ute på företagen som behövde förhålla sig till den nya situationen: En omvärld som var fullständigt lamslagen.

 

> Köp på Adlibris 

Elefanten i det politiska rummet

Detta är en partipolitiskt obunden debattbok om något som gått snett i svensk demokrati.

 

Den bygger på en serie intervjuer med företrädare för de tre största riksdagspartierna. Liksom på vår egen analys och politiska iakttagelseförmåga. Vi ordinerar alla med intresse för Sverige att läsa den.

 

> Köp på Adlibris